Nyt eller gammelt? – hilsen fra en præst

FEATHER TRANSPARENT BACKGROUNDProcessen med at få PopSalmerne ud i landet og ind i kirkerne tager tid. Det skal gøres nænsomt og tålmodigt. Forandringer skaber nemt indre uro – og når man sådan kommer med moderne stilarter og forstyrrer freden, vil der ind i mellem komme en reaktion. Det er noget, jeg er i dialog med præster, organister og kirkegængere om. Og ofte bliver jeg stillet spørgsmålet: ‘hvorfor nøjes du ikke med at skrive ny musik til nye tekster og lader det gamle være i fred’ – underforstået ‘rør blot ikke ved vor gamle jul’… Det sidste jeg ønsker er at gøre folk kede af det eller tage noget fra dem – så det gælder om at træde varsomt. Men lade være, det kan jeg ikke. Der er godt gang allerede i Grundtvig samlingen, der kommer til Spil Dansk ugen i 2016 – og samtidig bliver jeg kontaktet også af nye tekstforfattere, som spørger om jeg vil skrive musik til deres salmetekster. Senest spurgte præsten i Højby kirke (med en uges varsel) om jeg kunne lave en ny melodi til Iben Krogsdals fine konfirmations-tekst “Nu åbnes himlen vidt på klem”, så han kunne nå at have den med til konfirmationerne i kirken. Det lykkedes at lave en helt simpel melodi, og i går fik jeg brev fra præsten Carsten, der skriver:

Kære Janne
Vi har endnu engang sunget ‘Den signede dag’ til en konfirmation og det lykkes virkelig at få de mange gæster til at synge godt med. Den melodi går rent ind. Men vi kan nok ikke synge den så meget, som jeg gerne ville, fordi flere af de trofaste ikke bryder sig om, at vi ændrer på ”deres” salme og melodi. Mange ældre har særlige minder omkring ‘Den signede dag’.

Men melodien kan de ældre også godt lide.

Jeg sidder i dag og rydder op og faldt lige over et citat fra Præsteforeningens Blad, hvori lektor i praktisk teologi, Hans Ravn Iversen skriver: ”Senest har jeg lært meget ved i ”Salmesang” at læse Peter Balslev-Clausens grundige redegørelse for, hvorfor og hvordan opblomstringen af salmesangen kun er slået igennem i reformationen og 1800-tallet, hvor den er indgået i vekselvirkning med dagliglivets populære folkelige sange.”

Janne, du har med dine Popsalmemelodier fat i den lange ende. Jeg drømmer om, at du kan være med til at løfte salmesangen igen, fordi dine melodier ”indgår i vekselvirkning med dagliglivets populære folkelige sange”.

Kristi Himmelfartsdag sang vi for første gang (dog to gange samme dag) din nye melodi til Iben Krogsdals nye konfirmationssalme. Det fungerede også fint. Dog ikke helt så flot som ‘Den signede dag’, men dog godt. Min organist synes melodien er lidt kedelig, men jeg tror, du har ramt noget rigtigt: Den er nem at synge (vigtigt for at den kan bruges til en konfirmation, hvor mange ikke kender salmerne), den ligger dybt (alle tiders for en gang skyld, at der er en melodi til herrerne), man fornemmer det mere moderne islæt.

Tak for dit bidrag.

Med venlig hilsen
Carsten Andreassen

Skriv et svar